STAFI

1.

Majlinda Angoni

Presidente
2.

Trendelina Borici

Koordinatore Programi
3.

Atila Uligaj

Administratore
4.

Arvina Dibra

Financiere
5.

Tonilda Çela

Punonjëse Sociale
6.

Silvana Makaj

Psikologe
7.

Besara Podgorica

Marrëdhënie me Publikun
8.

Sindi Kola

Juriste
9.

Endrit Uligaj

Koordinator “Zyra për Djem dhe Burra”
10.

Fisnik Thorja

Këshillues “Zyra për Djem dhe Burra”
11.

Suad Arilla

Punonjës Social
12.

Laura Paloka

Punonjëse Sociale
13

Fatjon Taipi

Psikolog “Zyra për Djem dhe Burra”